nldaenfrdeites
  • 1
  • 2

Elektromagnetische smog is een woord dat zowat iedereen al heeft gehoord. Wat is het echter precies en waarom wordt dit probleem voor ieder van ons steeds belangrijker? Smog is een verzonnen woord. Samengesteld uit de woorden rook en mist, vertegenwoordigt het de luchtvervuiling door uitlaatgassen in grootstedelijke gebieden.
De term elektromagnetische smog verwijst naar alle kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden in de omgeving en de resulterende permanente blootstelling van mensen en het milieu aan hen. Elektromagnetische smog is geclassificeerd als niet-ioniserende straling. Dit betekent dat de elektromagnetische golven niet de energie produceren die nodig is om elektronen van atomen of moleculen te verwijderen, in tegenstelling tot ioniserende straling zoals radioactiviteit. Het is als volgt onderverdeeld:

  • Laagfrequente elektrische en magnetische velden
  • Hoogfrequente elektromagnetische velden

Zwanger met mast 1Elektrische en magnetische velden in het laagfrequente bereik worden gegenereerd wanneer elektrische energie wordt opgewekt, getransporteerd of toegepast, bijvoorbeeld in wisselstroomcircuits en elektrische apparaten. Hoogfrequente elektromagnetische velden worden gegenereerd door draadloze overdracht via WiFi of babyfoons. Microgolven in keukens gebruiken ook een hoogfrequent elektromagnetisch veld voor het verwarmen van voedsel.
Elektromagnetische velden kunnen kunstmatig worden geproduceerd, maar komen ook van nature voor in de omgeving. Voor statische en laagfrequente velden worden de elektrische en magnetische componenten afzonderlijk beschouwd. De twee componenten zijn nauw met elkaar verbonden in hoogfrequente velden, zodat we spreken van elektromagnetische velden. Een goed overzicht van de huidige stand van de wetenschap met betrekking tot elektromagnetische velden, hun invloed op mensen en welke beschermingsmaatregelen worden aanbevolen, is beschikbaar op de website van het Duitse federale bureau voor stralingsbescherming.

Hoe ontwikkelt zich blootstelling aan elektromagnetische smog?

Door de snel voortschrijdende digitalisering en uitbreiding van elektriciteitsnetten neemt de blootstelling aan elektromagnetische smog voortdurend toe bij particuliere huishoudens, scholen, op het werk en onderweg. In het bijzonder nemen de kunstmatig opgewekte laagfrequente en hoogfrequente velden toe als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe technologieën en hun distributie. Draadloze DECT-telefoons en smartphones zijn al lang onderdeel van het dagelijks leven. Veel kinderen en tieners maken de hele dag gebruik van smartphones, tablets en laptops en de nieuwste apparaten staan ​​bovenaan hun verlanglijstjes. Om een ​​naadloze bereikbaarheid te garanderen, worden er steeds meer gsm-masten gebouwd. Volgens de statistieken (www.statista.de) zijn wereldwijd meer dan 7,3 miljard mobiele telefoons en smartphones in gebruik. En de cijfers stijgen nog steeds.

Daarnaast zijn er WiFi, Bluetooth en ultrawideband (UWB). Dit zijn toepassingen met hoogfrequente elektromagnetische straling, met behulp waarvan verschillende (mobiele) apparaten voor telecommunicatie en gegevensverwerking draadloos met elkaar kunnen worden verbonden.
SMART-thuis oplossingen voor particuliere huishoudens en bedrijven dragen ook bij tot een toename van elektromagnetische smog. In Netwerken gekoppeld en op afstand bestuurbare apparaten en installaties zijn ontworpen om meer veiligheid en efficiënt energieverbruik te bieden en bijgevolg de kwaliteit van huizen en het leven in het algemeen te verbeteren. Dit gemak leidt echter tot verdere blootstelling aan elektromagnetische straling. De trend van verhoogde blootstelling aan elektromagnetische smog stijgt zelfs in auto's. Naast straling van Bluetooth, GPS, stoelverwarming en de mobiele data van smartphones, zal het toekomstige gebruik van elektrische auto's de blootstelling van passagiers verder verhogen vanwege de elektrische motor en de batterij.

Wat zijn de gevolgen van elektromagnetische smog?

Mogelijke gevolgen worden onder meer uitgebreid beschreven door het 'Competentie-initiatief voor de bescherming van de mens, het milieu en de democratie' (Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.). Deze non-profit vereniging van wetenschappers en artsen houdt zich bezig met de effecten van mobiele en draadloze communicatie. Een klein fragment uit de aantrekkingskracht van de internationale artsen 2012: 'Ons lichaam bestaat grotendeels uit water en wordt gecontroleerd door bio-elektrische impulsen. Elektromagnetische straling kan deze natuurlijke processen verstoren. Deze stralen dringen het lichaam binnen en voorkomen een optimale celtoevoer. Als we worden blootgesteld aan kunstmatige elektromagnetische velden (elektromagnetische smog of elektrosmog genoemd), kunnen deze een fundamentele impact hebben op biologische processen in ons lichaam met de volgende effecten:

  • Gebrek aan concentratie- en slaapproblemen
  • Verstoring van de balans van ons vegetatieve zenuwstelsel
  • Verzwakking van het immuunsysteem
  • Stofwisselingsstoornissen als gevolg van verzuring en verstopping
  • Geestelijke belasting en stress

Welke maatregelen worden door overheden en overheidsinstellingen uitgevoerd om ons te beschermen?

Maatregelen om de bevolking te beschermen tegen gevaren voor de gezondheid als gevolg van elektrische en magnetische velden van laagfrequente en DC-systemen zijn vastgelegd in de 26e Verordening inzake de uitvoering van de Federale Emissiebeheersingswet (26e BImSchV) die de emissiewaarden beperkt. Om rekening te houden met de wetenschappelijke onzekerheden met betrekking tot de gezondheidseffecten van deze velden, beveelt het Duitse federale bureau voor  Stralingsbescherming aanvullende voorzorgsmaatregelen aan.

De veronderstelling dat WiFi-straling, smartphone-straling en de stralen van andere kunstmatig opgewekte velden onschadelijk zijn, is nog steeds wijdverspreid, omdat de 'wettelijke beperkende emissiewaarden' Moeder en kindmeestal worden waargenomen. De SAR-waarde (specifieke absorptiesnelheid) wordt gebruikt als basis voor het definiëren van beperkende emissiewaarden in het gebied van mobiele communicatie. Het is een maat voor de absorptie van elektromagnetische velden in een lichaam of materiaal. De absorptie van elektromagnetische energie resulteert altijd in het verwarmen van een lichaam. Bijgevolg zijn de beperkende emissiewaarden voor smartphones alleen gebaseerd op het thermisch effect van elektromagnetische straling. Andere invloeden van straling, zoals de mogelijke schade aan een celgenoom of soortgelijke zaken, worden niet beschouwd.

Andere landen zijn hier echter al verder gegaan. Een hogere rechtbank in India heeft mobiele telefoonmasten op scholen en ziekenhuizen verboden vanwege gezondheidsrisico's. Israël verbiedt WiFi op kleuterscholen en peuterspeelzalen en beperkt het gebruik ervan op scholen. Waar het op neer komt is dat elke burger zelf informatie hierover moet inwinnen en de nodige bescherming moet verwerven in het licht van de huidige bevindingen.

Klik hier voor de volgende pagina: Wat is Smartphone straling?