nldaenfrdeites
  • 1
  • 2

VIVOBASE onderzoek in samenwerking met het BION Instituut

Hieronder vindt u wetenschappelijk bewijs van VIVOBASE in samenwerking met het geaccrediteerde BION Instituut dat de functionaliteit en werking van VIVOBASE-apparaten onderbouwt. Het BION Instituut is gecertificeerd als een officieel onderzoekscentrum in overeenstemming met SICRIS (het Sloveense Current Research Information System) onder registratienummer 53760410000.

Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het BION Instituut hebben aangetoond dat de parameters van lichaamstemperatuur, huidweerstand, spieractiviteit en ademhalingssnelheid significant worden geoptimaliseerd wanneer de VIVOBASE FAMILY wordt gebruikt. Dit heeft positieve gevolgen voor het metabolisme, het innerlijke evenwicht en de zuurstofcapaciteit. De apparaten hebben minder significante gevolgen voor de lichaamsparameters van de puls en diepte van de ademhaling.

De studies zijn gestructureerd zoals gevolgd in overeenstemming met erkende wetenschappelijke standaarden:  Prospectieve testopstelling (criteria om de werkingswijze te bepalen werden vastgesteld in de aanloop naar het onderzoek), zonder placebo (in de loop van het onderzoek geen de proefpersonen wisten of de VIVOBASE-apparaten aan of uit waren geschakeld), dubbelblind (tijdens de duur van het onderzoek wisten noch proefpersonen noch assistenten te weten of de VIVOBASE-apparaten werden in- of uitgeschakeld) en het principe van willekeurige selectie (relevante criteria) , zoals leeftijd, geslacht, testtijd, etc. werden min of meer gelijk verdeeld in beide testgroepen, wat betekent dat VIVOBASE-apparaten ofwel aan of uit zijn geschakeld).

Testrapport 1 - Energie-invloed van de VIVOBASE HOME (VBH) op het menselijk organisme

Studie: Testrapport voor energie-invloed op menselijk organisme voor het product VBHKind met paraplu
Datum: 2 November tot 11 November 2016 

Test-onderwerpen: 10 proefpersonen van 25 tot 55 jaar (7 vrouwen en 3 mannen)

Doel: Bepalen van de impact van de VIVOBASE HOME op fysiologische lichaamsparameters, bv. huidresistentie, pols, spieractiviteit, ademhalingssnelheid, lichaamstemperatuur).
Testopstelling: De proefpersonen werden in een aparte ruimte gehouden waarin de meetapparatuur voor het bepalen van de fysiologische parameters en een computer zich bevond. Om externe invloeden te elimineren, waren de proefpersonen tijdens de test alleen in de kamer. De fysiologische parameters van de proefpersonen werden continu gemeten voor ca. 30 minuten. De VIVOBASE HOME bevond zich in een aangrenzende ruimte - en werd door een derde persoon in- en uitgeschakeld - op een lineaire afstand van ongeveer. 5 meter van de proefpersoon.

Bevindingen: De belangrijkste bevindingen waren de effecten van VIVOBASE HOME op de huidweerstand, ademhalingsfrequentie en lichaamstemperatuur. De "perfecte" huidweerstand werd sneller bereikt wanneer de VIVOBASE HOME werd ingeschakeld. Dit betekent dat de proefpersonen meer "ontspannen" waren, dat wil zeggen minder gestrest waren. Bovendien bleek de lichaamstemperatuur ook te verbeteren door de VIVOBASE HOME in te schakelen. In combinatie met de verbeterde huidweerstand resulteert dit in een verbeterd metabolisme bij de proefpersonen. Bovendien werd bij de proefpersonen een verbeterde ademhalingsfrequentie gedocumenteerd toen de VIVOBASE HOME werd ingeschakeld.
___________________________________________________________________

 

Testrapport 2 - Beschermend effect van de VIVOBASE HOME (VBH) met betrekking tot WIFI-routers

Studie: Testrapport voor beschermende invloed op menselijk organisme tegen draadloze router straling voor het product VBH

Datum: 24 oktober tot 4 november 2016

Proefpersonen: 10 proefpersonen van 25 tot 70 jaar (7 vrouwen en 3 mannen)

Doel: Bepalen van het effect van VIVOBASE HOME op elektromagnetische straling (WIFI) door middel van veranderingen in fysiologische lichaamsparameters, zoals huidweerstand, pols, spieractiviteit, ademhalingsfrequentie, lichaamstemperatuur.

Testopstelling: in totaal zijn er 4 verschillende testcombinaties uitgevoerd (WiFi aan en VBH aan, WiFi aan en VBH uit, WiFi uit en VBH aan, WiFi uit en pc uit). Deze vier combinaties werden op vier verschillende dagen uitgevoerd. De proefpersonen werden in een aparte ruimte gehouden waarin de meetapparatuur voor het bepalen van de fysiologische parameters en een computer zich bevonden. Om externe invloeden te elimineren, waren de proefpersonen tijdens de test alleen in de kamer. De fysiologische parameters van de proefpersonen werden continu gemeten voor ca. 30 minuten. De VIVOBASE HOME bevond zich in een aangrenzende ruimte (in- en uitgeschakeld door een derde persoon) op een lineaire afstand van ongeveer. 5 meter van de proefpersoon. De WIFI-router werd op een afstand van 1 meter van de proefpersoon geplaatst (verborgen).

Bevindingen: De belangrijkste bevinding was het beschermende effect van de VIVOBASE HOME met betrekking tot de positieve veranderingen in de fysiologische parameters. Wat huidweerstand betreft, kon een "rustiger fysieke toestand" worden gemeten toen VIVOBASE HOME werd ingeschakeld. In termen van de ademhalingsfrequentie kon "minder stress of spanning" worden gemeten toen VIVOBASE HOME werd ingeschakeld. Qua ademhaling kon worden gemeten dat proefpersonen ademden met vollere longen en als gevolg daarvan de zuurstofcapaciteit toen de VIVOBASE HOME werd ingeschakeld. In termen van de lichaamstemperatuur werd een "beter metabolisme" geïnduceerd wanneer de VIVOBASE HOME werd ingeschakeld. Het duurde enkele minuten voordat de parameters puls en diepte van de ademhaling veranderden. Samengevat verbeterden alle parameters gemiddeld met 62,5% zodra de VIVOBASE HOME werd ingeschakeld.

___________________________________________________________________

Testrapport 3 - Beschermend effect van de VIVOBASE HOME (VBH) met betrekking tot DECT-straling.

Studie: Testrapport voor beschermende invloed op menselijk organisme tegen DECT-straling voor het product VBH.

Datum: 2 november tot 11 november  2016

Proefpersonen: 10 proefpersonen van 25 tot 55 jaar (7 vrouwen en 3 mannen)

Doel: Bepalen van het effect van VBH op elektromagnetische straling door middel van veranderingen in fysiologische lichaamsparameters, zoals huidweerstand, pols, spieractiviteit, ademhalingsfrequentie, lichaamstemperatuur.

Testopstelling: Twee verschillende testcombinaties werden in totaal uitgevoerd (DECT aan en VBH aan; DECT aan en VBH uit). Deze twee combinaties werden op twee verschillende dagen uitgevoerd. De proefpersonen werden in een aparte ruimte gehouden waarin de meetapparatuur voor het bepalen van de fysiologische parameters en een computer zich bevonden. Om externe invloeden te elimineren, waren de proefpersonen tijdens de test alleen in de kamer. De fysiologische parameters van de proefpersonen werden continu gemeten voor ca. 30 minuten. De VIVOBASE HOME bevond zich in een aangrenzende ruimte - en werd door een derde persoon in- en uitgeschakeld - op een lineaire afstand van ongeveer. 5 meter van de proefpersoon.

De twee tests waren verdeeld in drie secties:
1. Voorbereiding: Teststructuur en meting van lichaamsparameters vóór de test (2 minuten in totaal)
2. Gebruik van de telefoon: De proefpersonen hebben in totaal 5 minuten gebeld met een DECT-telefoon tegen hun oor.
3. Zitten: de DECT-telefoon werd geplaatst op een afstand van 5-10 centimeter van de kop van de proefpersoon. De proefpersonen hebben gedurende deze tijd (18 minuten) niet gebeld. De telefoon stond in de standby-modus.

Bevindingen: De meest significante bevinding was het beschermende effect van de VIVOBASE HOME met betrekking tot de positieve veranderingen in de fysiologische parameters spieractiviteit. Als de VIVOBASE HOME was ingeschakeld, kon het BION Instituut vaststellen dat de proefpersonen meer energie en kracht hadden en dat, met betrekking tot de lichaamstemperatuur, hun metabolisme verbeterde. Het duurde enkele minuten voordat de parameterpuls veranderde. Gemiddeld verbeterden alle parameters met 31,3% zodra de VIVOBASE HOME werd ingeschakeld.
___________________________________________________________________

Testrapport 4 - Invloed op de moleculaire structuur van water met betrekking tot de VIVOBASE HOME (VBH)

Studie: Testrapport van subtiele invloed op dynamische waterstructuur voor het product VBH

Doel: Bepalen van het fysisch-chemische effect van de VIVOBASE HOME op elektromagnetische straling met behulp van het BionEvapo®-onderzoek. BionEvapo®-onderzoek: een gestandaardiseerde, wetenschappelijke studie voor het bepalen van veranderingen in de structuur van water veroorzaakt door externe invloeden. Hiertoe worden waterdruppels blootgesteld aan verschillende externe invloeden en onder een microscoop waargenomen. Nadat de watermoleculen zijn verdampt, worden de overgebleven mineralen geanalyseerd.

Testopstelling: De watermoleculen werden onderzocht onder invloed van straling van mobiele telefoons (ingeschakeld en uitgeschakeld) toen de VIVOBASE HOME werd ingeschakeld en werd uitgeschakeld. Om dit te doen, werden twee glazen bekers gevuld met water. 14-16 waterdruppels uit elk bekerglas werden onder een microscoop geplaatst (Evapo-Test TO). Eén bekerglas werd vervolgens in het laboratorium achtergelaten en de andere beker werd in een aparte ruimte geplaatst waarin de VIVOBASE HOME (ingeschakeld) en een mobiele telefoon zich bevonden. Tijdens de test werd de mobiele telefoon in- en uitgeschakeld en verbonden met een WIFI-router. De waterbeker werd vervolgens teruggebracht in het laboratorium en de waterdruppels werden opnieuw geanalyseerd (Evapo-Test Tl). Deze test werd twee keer uitgevoerd op twee verschillende dagen.

Bevindingen: met de BionEvapo®-methode werd bewezen dat de VIVOBASE HOME een aanzienlijke invloed heeft op de watermoleculen. De negatieve invloed van de mobiele telefoon werd bijna gecompenseerd door het gebruik van de VIVOBASE HOME.

___________________________________________________________________

Testrapport 5 - Beschermend effect van de VIVOBASE MOBIEL (VBM) met betrekking tot de straling van mobiele telefoons.

Studie: Testrapport voor beschermende invloed op menselijk organisme tegen straling van mobiele telefoons voor het product VIVOBASE MOBILE

Datum: 18 oktober tot 21 oktober 2016

Proefpersonen: 10 proefpersonen van 25 tot 75 jaar (8 vrouwen en 2 mannen)

Doel: Bepalen van het effect van VIVOBASE MOBILE op elektromagnetische straling (mobiele telefoon) door middel van veranderingen in fysiologische lichaamsparameters, zoals huidweerstand, pols, spieractiviteit, ademhalingsfrequentie, lichaamstemperatuur.

Testopstelling: In totaFamily in Grasal werden twee testcombinaties uitgevoerd (mobiele telefoon op VBM aan, mobiele telefoon op VBM uit). Deze twee combinaties werden op twee verschillende dagen uitgevoerd. De proefpersonen werden in een aparte ruimte gehouden waarin de meetapparatuur voor het bepalen van de fysiologische parameters en een computer zich bevonden. Om externe invloeden te elimineren, waren de proefpersonen tijdens de test alleen in de kamer. De fysiologische parameters van de proefpersonen werden continu gemeten voor ca. 30 minuten. De proefpersonen hadden de VIVOBASE MOBIEL in hun broekzakken. De proefpersonen waren echter op geen enkel moment op de hoogte van het in- of uitschakelen van de VIVOBASE MOBILE.

 

De twee tests waren verdeeld in drie secties:

1. Voorbereiding: Teststructuur en meting van lichaamsparameters vóór de test (2 minuten in totaal)
2. Gebruik van de telefoon: De proefpersonen hebben in totaal 5 minuten gebeld met een DECT-telefoon tegen hun oor.
3. Zitten: de DECT-telefoon werd geplaatst op een afstand van 5-10 centimeter van de kop van de proefpersoon. De proefpersonen hebben gedurende deze tijd (18 minuten) niet gebeld. De telefoon stond in de standby-modus.

Bevindingen: De meest significante bevinding was het beschermende effect van de VIVOBASE HOME met betrekking tot de positieve veranderingen in de fysiologische parameters spieractiviteit. Als de VIVOBASE HOME was ingeschakeld, kon het BION Instituut  vaststellen dat de proefpersonen meer energie en kracht hadden en dat, met betrekking tot de lichaamstemperatuur, hun metabolisme verbeterde. Het duurde enkele minuten voordat de parameterpuls veranderde. Gemiddeld verbeterden alle parameters met 31,3% zodra de VIVOBASE HOME werd ingeschakeld.

___________________________________________________________________

 Ga verder naar: VIVOBASE systemen Bestellen.

 

Disclaimer: De VIVOBASE systemen/producten vervangen geen medische behandeling. Als er klachten of ziekten zijn gelieve uw arts te raadplegen. Geen van de VIVOBASE producten: Mobile, Home, Car, Animal en Corporate kunnen voor genezing worden ingezet. Aansprakelijkheidsvorderingen zijn uitgesloten.