nldaenfrdeites
  • 1
  • 2

De BIOSCAN-SWA Vragen en antwoorden:

Het BIOSCAN-SWA systeem kan energetisch tendensen opsporen voordat ze zich fysiek manifesteren of in het bloed verschijnen. Een verandering komt altijd eerder tot uiting in het energieveld dan op het fysieke niveau. De waarden komen daarom maar gedeeltelijk overeen, maar meestal sluiten ze vrij nauwkeurig op elkaar aan. Een waardevol onderdeel van de metingen zijn de overzichten van Mineralen en Vitaminen waar direct zichtbaar waar de tekorten zijn.

Hieronder staan een aantal vragen en antwoorden.

Vraag 1: Wat laten de gegeven coëfficiënten zien?

Antwoord: Het BIOSCAN-SWA systeem werkt met scalaire golven en de daaruit voortvloeiende resonanties. Wij werken met het energieveld van mensen en niet op het fysieke niveau. Wanneer via de hand-elektrode een signaal wordt verzonden en dit met dezelfde amplitude terugkomt, kan worden aangenomen dat dit in het groene gebied is. Als het signaal sterker of zwakker is, geeft dit informatie over een tekort of overschot, of sub-functie of overreactie.
Een verandering in de lichaamswaarden is altijd veel eerder zichtbaar in het energieveld van een persoon dan in het bloed. De waarden kunnen daarom niet met zuiver bloed en de eenheden daarvan worden vergeleken. Gele gebieden laten vooral een trend in het energieveld zien, rode gebieden zitten al op het fysieke niveau.

Vraag 2: Wanneer is er een verband tussen normale referentiewaarden en zware metalen?

Antwoord: Alles is gebaseerd op de amplitude. Het referentiegebied geeft aan hoeveel er van de amplitude wordt afgeweken. Als iemand in het gele of rode gebied zit moet er sprake zijn van ontgifting en/of drainage. Bij groen en blauw heeft het lichaam er geen problemen mee.
Het kan zijn dat als iemand net een blikje tonijn heeft gegeten, het systeem als resultaat een kwikprobleem aangeeft. Dat is een actuele registratie. In het bloed of in het haar zijn de kwikwaarden mogelijk niet aantoonbaar. Ook bij een DMPS test (test zware metalen) krijg je geen schone referentiewaarde.

Vraag 3: Waarom mogen patiënten 2 dagen voor de meting geen koffie meer drinken?

Antwoord:  Stimulerende dranken veranderen de energiedoorstroming, net zoals drugs, tabak, etc.

Vraag 4: Wat wordt er precies bedoeld met "oogrimpels"?

Antwoord: Dit wordt uitgelegd in de tekst. Het gaat hierom de binnenkant van het oog en het wordt veroorzaakt door een tekort aan collageen.

Vraag 5: Welke referentiewaarden worden gebruikt voor vitamine D en andere vitaminen en mineralen?

Antwoord:  Zie Vraag 2. Hierbij opgemerkt dat een laboratorium met een bloedwaarden meting extracelulaire waarden krijgt. Een BIOSCAN-SWA meting is energetisch en geeft ook de intracellularie waarden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de Vitamine D bij een laboratorium meting erg hoog kan zijn en tegelijkertijd bij een BIOSCAN-SWA meting erg laag kan zijn. Beiden kunnen correct zijn. Het bloed bevat veel Vitamine D, maar de cellen niet. De cellen hebben de Vitamine D nodig, maar op de een of andere manier komt het daar niet. Dan moet de therapeut goed gaan nadenken en op zoek gaan naar een "andere" blokkade. 

Vraag 6: Kunnen kinderen jonger dan 12 jaar gemeten worden?

Antwoord: Ja, maar sommige protocollen worden niet gemeten. Als alle testen moeten worden uitgevoerd, moet u de leeftijd van het kind instellen op 12 jaar.

Vraag 7: Gelden de gemiddelden / standaardwaarden voor alle leeftijdsgroepen?

Antwoord: Ze gelden voor alle leeftijdsgroepen. Dit is wiskundig berekend en aangepast door het specificeren van uw leeftijd met ingewikkelde formules.

Vraag 8: Op welke waarden is het apparaat gebaseerd? Welke indexen liggen er aan ten grondslag en waar komen deze vandaan?

Antwoord:  Zie Vraag 1 en 2.

Vraag 9: Hoe worden de referentiewaarden berekend?

Antwoord:  Zie Vraag 1 en 2.


Over de werking:

Spectraal analyse van bloed voor uw praktijk – snel en mobiel.
De BIOSCAN-SWA (Scalar Wave Analyzer) is een waardevolle aanvulling voor uw praktijk. Met de BIOSCAN-SWA kunt u al na een paar minuut inzicht verkrijgen in de huidige toestand van uw patiënten. Het testresultaat van de Bioscan is ruwweg vergelijkbaar met laboratoriumdiagnostiek. In plaats van bloed af te nemen en dit op te sturen voor analyse, voert de Bioscan een spectrale analyse uit en geeft in de evaluatie direct het meetresultaat. De Bioscan SWA geeft ongeveer 250 parameters die zijn onderverdeeld in 32 verschillende gebieden binnen één meting. De meting is pijnloos en niet ingrijpend. U krijgt informatie over het cardiovasculaire systeem, het skelet, het functioneren van organen (bijv. de maag), hemotoxine, vitaminen, sporenelementen, zware metalen, allergieën, etc.

De Bioscan is een ideaal hulpmiddel voor uw praktijk en er is geen beperking voor therapeuten die niet bevoegd zijn bloed af te nemen.

Een standaard bloedanalyse kost minimaal ongeveer € 120,- en met een analyse van speciale waarden kan het al gauw oplopen tot vele honderden euro's. Het is aan elke therapeut om zelf te bepalen wat hij/zij voor een meting met het Bioscan SWA systeem vraagt. Voor een gering bedrag krijgt u en uw client heel snel betrouwbare informatie over meer dan 250 bloedwaarden, waaronder ook inzicht in de vitaminen en de mineraal huishouding.