nldaenfrdeites
  • 1
  • 2

Ons lichaam bestaat uit triljarden cellen. Elke cel bestaat uit o.a. een celkern en elektronen, die zich om de celkern heen bewegen. Door hun lading genereren de elektronen tijdens het bewegen voortdurend elektromagnetische golven. Deze elektromagnetische golfsignalen geven de toestand van het menselijk lichaam aan en kunnen worden gemeten door een sensor.

Volgens de kwantumgeneeskunde verandert bij ziekte het impulsmoment van de elektronen. Aan de feitelijke kenmerken van de trillingen kan men dus aflezen of iemand gezond of ziek is. Met behulp van de kwantumfysica kan een resonantiespectrum worden opgesteld met standaardwaarden voor ziekte- en voedingsindicatoren. Het BIOSCAN-SWA systeem vergelijkt de met de sensor gemeten frequentie en energie van het magnetische veld van het lichaam met het resonantiespectrum en toont de afwijkingen.

Het principe van de BIOSCAN-SWA is vergelijkbaar met het luisteren naar een radio-uitzending. Er zijn veel verschillende radiofrequenties beschikbaar. Om naar een bepaalde zender of een bepaald programma te kunnen luisteren, moet u de juiste frequentie instellen. Door het instellen van de frequentie ontstaat er een resonantie tussen de zender en de ontvanger (radio). Dit resonantieprincipe gebruikt men in de kwantumfysica voor metingen. Resonanties en afwijkingen daarvan kunnen door geschikte sensoren gemeten worden en met behulp van software in beeld worden gebracht.

Scalar Waves

Door zijn bijzondere eigenschappen is dit dé manier om over grote afstanden te communiceren. Scalar Waves zijn rond 1950 ontdekt en hebben bijzondere eigenschappen:

  • Ze zenden informatie en geen energie uit
  • Energetische veranderingen kunnen ontstaan in een ver verwijderd systeem, op een ver verwijderde plaats, zonder dat er in de normale zin van het woord ‘door’ de ruimte wordt doorgegeven, dat wil zeggen dat de overdacht direct plaatsvindt in de tijd of dat ze via een hogere dimensie verloopt.
  • De voortplantingssnelheid van 109 groter dan de lichtsnelheid (vandaar dat Scalar Waves ook wel ‘tachyonen’ worden genoemd), behalve wanneer scalaire informatie via een elektromagnetische draaggolf wordt doorgegeven.
  • Ze hebben aantoonbaar een drie- tot vijfmaal zo sterk effect als elektromagnetische velden
  • Ze zijn fundamenteler dan elektromagnetische velden.
  • Ze kunnen niet worden opgespoord met conventionele apparatuur, die normale elektrische en magnetische velden meet via de wisselwerking met de elektronenstroom en de energieoverdracht.
  • Ze doordringen alle materie en kunnen niet met een kooi van Faraday worden afgeschermd.

Analyse

Het BIOSCAN-SWA systeem analyseert het bloed niet zoals dat bij laboratoriumdiagnostiek gebeurt, maar maakt een kwantummechanische resonantievergelijking. Vanuit de reguliere geneeskunde worden de resultaten die het BIOSCAN-SWA systeem geeft daarom niet erkend. Naar ons inzicht is het BIOSCAN-SWA systeem echter breed in de praktijk inzetbaar omdat u, ongeacht uw vakgebied of focus, binnen de kortst mogelijke tijd veel aanvullende informatie ter beschikking heeft. Enkele toepassingen, rekening houdend met bovenstaande uitleg, zijn:

•    Cardiovasculaire en cerebrovasculaire parameters
•    Parameters voor het functioneren van diverse organen (bv. maag-darm)
•    Parameters voor gastro-intestinaal functioneren
•    Parameters voor het skelet, bv. botdichtheid
•    Parameters voor de bloedsuikerspiegel
•    Parameters voor de hormoonhuishouding
•    Algemene fysieke conditie
•    Hemotoxine
•    Sporenelementen
•    Vitaminen
•    Aminozuren, co-enzymen
•    Parameters voor allergieën
•    Parameters voor overgewicht
•    Body Index
•    Zware metalen
•    Parameters voor het immuunsysteem
•    Parameters voor de huid
•    Parameters voor de ogen
•    Parameters voor de prostaat en de mannelijke seksuele functie
•    Parameters voor de borsten (vrouwen)
•    Gynaecologische parameters

Afdruk voor home page

 

 


Disclaimer: Spectraal analyse van het bloed met de BIOSCAN-SWA en de daaruit verkregen resultaten worden niet erkend door de reguliere geneeskunde en zijn wetenschappelijk omstreden. Analyse met de BIOSCAN-SWA vervangt de door de reguliere geneeskunde erkende diagnostische methoden niet. Wij zijn echter van mening dat de BIOSCAN-SWA waardevolle inzichten biedt voor de ontwikkeling van een holistische behandelingsmethode in de praktijk. Deze biologische en filosofische theorie gaat ervan uit dat de levens verschijnselen bepaald worden door de totaliteit van het levende, die meer is dan de onderdelen samen. De beslissing over het gebruik van de BIOSCAN-SWA ligt in elk individueel geval bij de therapeut in het kader van zijn behandeling.

Bewaren